Het beurtschip

Het schip heeft gevaren met een 1 cil. Rennes petroleummotor van de tewaterlating (1906) tot 1926.
Daarna met de 1 cil. Kromhout M2 gloeikopmotor van 30 pk tot 1959 en tot heden met een 4 cilinder Lister type JP van 40 pk.

 

 

   

Tot in de jaren 1930 was het tonnage 52 ton, maar door drastische verhogingen van de bruggelden destijds voor schepen boven de 40 ton, zijn er voorzieningen aangebracht waardoor het opnieuw gemeten laadvermogen 38 ton is geworden en dat tot op heden nog steeds is.
In 1993 is het schip opnieuw gemeten voor een nieuwe meetbrief en bij die meting is gebleken dat dit precies dezelfde uitkomst was als de oude meting van vroeger. De nieuwe ijkmerken zitten nu net naast de oude ijkmerken.

 

Het hijstuig (laad-en lostuig) bestaat uit een laadmast plus laadboom (giek) met bijbehorend draailier. Het geheel is gepositioneerd bij het voorste luikenhoofd.

 

 

Vanaf de oplevering in 1906 heeft het schip zonder stuurhut gevaren. Deze is in 1920 geplaatst.  In deze ruimte, waarin slechts plaats is voor hooguit 4 personen, bevindt zich nog steeds het origineel liggend stuurrad.