Aanmelding donateur

U kunt dit formulier sturen aan Stichting Koopmanswelvaart, Wilhelminaplein 80, 8911 BS  Leeuwarden

of d.m.v. een scan terugsturen naar [email protected]