Aanmelding donateur

U kunt dit formulier sturen aan Stichting Koopmanswelvaart, De Drift 27, 8701 LN  Bolsward

of d.m.v. een scan terugsturen naar info@koopmanswelvaart.frl