Aanmelding donateur

Ja, ik word vriend van de Koopmanswelvaart voor een

bedrag van €.              per jaar. (minimum bijdrage €.50,–)

 

Naam :

Adres :

PC + Woonplaats :

Emailadres :

Incasso/zelf overmaken op NL79 RABO 0333 3895 73

Bij incasso IBAN nummer :

Datum :

Handtekening

 

 

 

 

U kunt dit formulier sturen aan Stichting Koopmanswelvaart, De Drift 27, 8701 LN  Bolsward

of d.m.v. een scan terugsturen naar info@koopmanswelvaart.frl