Koopmanswelvaart

Op de dag dat Rein Horjus het archiefcentrum van Stichting Bolswards Historie (SBH) binnenstapte, kon hij niet vermoeden dat hij de eerste schreden zette op het pad dat hem uiteindelijk leidde naar de realisatie van zijn grote wens.

Die grote wens hield in dat zijn, geheel zelfstandig, gerestaureerd voormalig beurtschip de “Koopmanswelvaart” Bolsward weer als thuishaven kreeg. Het schip voer namelijk ooit binnen zijn familie jarenlang vanuit Bolsward op het traject Workum-Groningen v.v.

Op initiatief van SBH is daarop een aantal enthousiaste Bolswarders bereid gevonden de Stichting Koopmanswelvaart op te richten met als doel het vaartuig aan te kopen. Om het zodoende te behouden voor de stad Bolsward en hiermee de historie van het schip uit te dragen in relatie tot de stad Bolsward en haar inwoners.

Mede dankzij genereuze financiële bijdragen van Stichting Sint Anthony Gasthuis, Stichting Het Weeshuis, de Hendrick Nannes-en Catrijn Epesstichting en Stichting Fonds Bolsward-Dronrijp 1993, zijn wij er in geslaagd dit als cultureel varend erfgoed geregistreerd schip aan te schaffen.

Met de Gemeente Súdwest-Fryslân wordt overleg gevoerd om te komen tot een prominente ligplaats in Bolsward voor de Koopmanswelvaart.

In 2019 heeft de stichting de status van Culturele ANBI gekregen,  wat ten aanzien van donaties en schenkingen fiscaal voordeel kan opleveren voor zowel particulieren als ondernemingen. 

Actueel