Gegevens van de stichting

Stichting Koopmanswelvaart, opgericht 7 augustus 2018, ingeschreven op bij de KVK onder nummer 72313048.

RSIN nummer 859069308

Correspondentieadres: De Drift 27, 8701 LN  Bolsward

Bankrekening NL79 RABO 0333 3895 73

Doelstelling

Het in eigendom verwerven, beheren, onderhouden en exploiteren van het (voormalig) beurtschip genaamd: “Koopmanswelvaart”, met als thuishaven Bolsward, alsmede het uitdragen van de historie van genoemd beurtschip, met name in relatie tot de stad Bolsward

Beleidsplan: Zie separate tab.

Bestuur

Voorzitter: de heer W.J. Topma

Secretaris: de heer J.J. Sangers

Penningmeester: de heer J.H. Dijkstra

Alg. bestuurslid: de heer S.L. Hottentot

Alg. Bestuurslid: de heer H.A.H. Lunter

Beloningsbeleid

Alle werkzaamheden geschieden om niet