Financiën

Koopmanswelvaart 2018
Bankboek    Inkomsten      Uitgaven
Bank                       – Bank           7.858,13
Kas                       – Kas                      –
Leningen       24.000,00 Aankoop schip       38.000,00
Giften        22.750,00 Kosten
Notaris              767,30
Bank                16,90
Onderhoud                       –
PR                        –
Bestuur                34,90
Website                       –
Diversen                 72,77
       46.750,00        46.750,00
Exploitatierekening Inkomsten        Uitgaven
Stg.Bolswards Historie        15.000,00 Kosten
Stg.BD 93          7.500,00 Notaris              767,30
Stg. HNCE             500,00 Bank                26,84
Giften             250,00 Onderhoud                       –
PR                       –
Bestuur
Website                34,90
Diversen                 72,77
Resultaat        29.348,19
      30.250,00       30.250,00
Balans                2018                 2018
Bank           7.858,13 Kapitaal        29.348,19
Kas                       – Lening Weeshuis          7.500,00
Schip       38.000,00 Lening SAG          7.500,00
Te vorderen          7.500,00 Voorfinanciering         9.000,00
Bankkosten                  9,94
        53.358,13         53.358,13